ยินดีต้องรับสู่ BangkokNic.net
      เราคือผู้ให้บริการจดทะเบียนโดเมน เนม สำหรับผู้ให้
บริการเว็บโฮสติ้ง ,บริษัทออกแบบเว็บไซต์ หรือผู้ให้ความ
สนใจ ซึ่งเป็นผู้ที่ต้องการจดทะเบียนโดเมน เนม หลาย ๆ
โดเมน ซึ่งคุณสามารถจัดการกับ domain name ที่คุณเป็น
ผู้จดทะเบียนได้เองโดยผ่าน ระบบจัดการ online control
ของ BangkokNic.net ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 
    เหตุผลที่เลือก BangkokNic.net
      1. ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสมาชิก
      2. สามารถจัดการโดเมนภายใต้ account ของคุณตลอด
          24 ชั่วโมง โดยผ่านระบบ Online Control
      3. ค่าจดทะเบียนโดเมน เนม ต่ำสุดเพียง 325 บาท/ปี
      4. บริการตอบปัญหาทาง โทรศัพท์ หรือ email ตลอด
          24 ชั่วโมง
 
 
ThaiEasyHost.com  : power web hosting
 
 
 
 
 
จดโดเมน
โดเมน ราคาถูก
Copyright © 2005 BangkokNic.net
A Division of
Servebase Communication Co.,Ltd.
Tel.0-2462-6758 Fax.0-2462-6751
Service Webhosting by ThaiEasyHost.com